ביטוח דירה

ביטוח דירה

ביטוח דירה הוא ביטוח המספק כיסוי במקרים של נזק לדירה ו/או לתכולת הדירה.
ביטוח זה מפוקח ע"י רשות ההון ביטוח וחיסכון באופן כזה שכל ביטוח לדירה חייב להכי פוליסה תקנית שעליה ניתן להוסיף כיסויים אך לא ניתן להפחית ממנה.
להלן מידע על תנאי פוליסה תקנית לביטוח דירה (גם ביטוח מבנה וגם תכולה).

פוליסה תקנית לביטוח דירה

הפוליסה התקנית לביטוח דירה כוללת כיסוי עבור נזקים אפשריים למבנה ונזקים לתכולה.
כל מבוטח יכול לקנות את שני סוגי הכיסויים או רק אחד מהם.
את הפוליסה התקנית אפשר להרחיב בשתי הרחבות הכלולות בפוליסה התקנית:

 1. ביטוח בבית משותף
 2. ביטוח חבות צד שלישי (אם נגרם נזק לצד ג).

מה מכסה ביטוח מבנה בפוליסה תקנית?

 • כיסוי עבור נזקים למבנה בביטוח דירה מיועד לנזקים אפשריים לדירת המגורים.
 • בביטוח מבנה הסכום לפיצוי נקבע על פי שווי בניית דירה ולא לפי שווי הדירה בשוק הנדל"ן.
 • ביטוח מבנה מכסה נזקים שעלולים להגרם למבנה.
 • בהגדרה של מבנה נכנסים בנוסף לבית או לדירה, גם כל האזורים והתוספות שמחוברים לבית באופן קבוע כגון:
 • מרפסות
 • שערים לבית
 • שבילים וגדרות
 • מערכת וצנרת אינסטלציה
 • הסקה
 • מערכות מיזוג אוויר
 • מערכות חשמל
 • דוד שמש
 • טלפון ועוד

הביטוח אינו כולל תוספות כמו: בריכת שחייה, מחסנים וגינה ו/או אזורים במבנה המשמשים לפעילות עסקית.

באילו מקרים ביטוח מבנה יפצה אתכם?

הכיסויים בביטוח מבנה כוללים את האירועים הבאים:

 • שריפה
 • ברקים ורעמים
 • פיצוצים
 • התלקחויות
 • סערות (בליוי ברד, שלג, גשם
 • רעידת אדמה כולל צונאמי שנוצר מרעידת אדמה (בתנאי שהמבוטח לא וויתר על הכיסוי הזה)
 • רעש על קולי (ממטוס)
 • נפילת כלי טיס או חפצים מכלי טיס
 • התנגשות כלי רכב בבית או בדירה
 • פעולות בזדון (כדוגמת: שוד, גניבה, פריצה ועוד) שהתרחשו כאשר הדירה היתה מאוכלסת בדיירים (אין כיסוי עבור דירה שהיתה ריקה במשך יותר מ-6 ימים)
 • שטפון או הצפה ממקור מים שהוא חיצוני

מלבד פיצוי עבור נזקים לדירה הכיסוי בפוליסה תקנית כולל גם פיצוי עבור אובדן הכנסות במידה והדירה מושכרת ואיננה שמישה למגורים.
במידה והמבוטח התגורר בדירה והיא איננה שמישה למגורים, ביטוח המבנה יכסה גם פיצוי להוצאות מגורים עבור המבוטח ובני משפחתו.
פיצוי זה עבור אובדן הכנסות או מגורים חלופיים במקרה שהדירה איננה שמישה למגורים, הוא ל-12 חודשים או עד 15% מסכום הכיסוי עבור ביטוח מבנה (הנמוך מבינהם).

ביטוח תכולת הדירה בפוליסה תקנית

ביטוח תכולת דירה מכסה נזקים שנגרמו לתכולה עבור אותם המצבים שמצוינים בביטוח מבנה (שריפה, ברקים, סערות וכו..)
הרכוש שנכנס תחת הגדרה של תכולת דירה הוא כל חפץ ורכוש שנמצא בבעלותם של המבוטח או בני משפחתו.
חריגים להגדרה זו (לא נחשבים כתכולת דירה) הם: בעלי חיים, כלי רכב מנועים וסוגי נגררים שונים, כלי טיס ושיט, ניירות ערך, אגרות חוב ועוד
רשימה מלאה של חריגים לתכולת דירה אפשר לראות בקישור הזה של תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח – תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן – תשמ"ו-1986 ).

כמו כן, חפצים שמטבעם אמורים להיות מחוץ לדירה יפוצו בעת הצורך, רק עד גובה של 2% מסכום ביטוח התכולה.
ואילו חפצים אישיים כמו תכשיטים ובגדים מכוסים גם מחוץ לדירה (עד 5% מגובה ביטוח תכולה) אך, רק במקרים שהם לא גניבה והם לא נמצאים ברכב או בחו"ל.
חברות הביטוח יכולות לדרוש מהמבוטח למגן או להוכיח כי קיים מיגון בדירה כמו: דלת פלדלת, מנעול רב בריח, סורגים וכדומה.
במקרים מסוימים חברת הביטוח תשלח שמאי שיעריך את שווי תכולת הדירה ותעריך הביטוח של התכולה נקבע לפי היקף הפיצוי המוענק במקרה של הפעלת הביטוח.

הרחבות לביטוח דירה

הרחבות אחידות

מלבד הכיסוי הביטוחי של הפוליסה התקנית עבור ביטוח מבנה וביטוח תכולה ניתן לרכוש הרחבות נוספות.
יש גם 2 הרחבות אחידות לפוליסה התקנית שנקבעו ע"י הממשלה וגם הרחבות נוספות שמרחיבות את הפוליסה התקנית וההרחבות האחידות.
ההרחבות האחידות הן:
ההרחבה עבור ביטוח סכום נוסף בבית משותף המיועדת לאפשר למבוטח לקבל פיצוי מתאים כך שיתאפשר לו לקנות דירה חדשה במקרה של הרס הדירה המובטחת במקרה של רעידת אדמה.
ההרחבה מאפשר פיצוי של מינימום 100% מסכום ביטוח המבנה ובעוד שללא ההרחבה הפיצוי המינימלי הוא של 70%.
הרחבה זו מקנה פיצוי לצד שלישי במקרה של נזקי גוף ו/או נזקי רכוש.

הרחבות נוספות

חברות ביטוח מציעות הרחבות נוספות על הכיסויים הביטוחיים שנקבעו על ידי הממשלה.
הרחבות שמעלות את סכום הביטוח השנתי בתמורה להרחבת הביטוח גם למקרים שלא כלולים ע"י הפוליסה התקנית וההרחבות האחידות.
כמו לדוגמא: הרחבה לביטוח צד ג כך שיכלול גם מקרה של תאונת עובד שמועסק באופן ישיר ע"י המבוטח (עוזרת בית), הרחבות לנזקי שברים לכיורים, מראות וכדומה.

איך לבחור ביטוח דירה?

בבחירת חברת ביטוח חשוב לבצע סקר שוק ולהשוות את מחיר הביטוח בין ביטוחים עם כיסויים זהים.

רשות שוק ההון מפרסמת אחת לשנה דירוג של רמת השירות בחברות הביטוח בהתאם לסוג הביטוח.
לפני שאתם רוכשים ביטוח לרכב כדי לבדוק אילו חברות מספקות שירות טוב יותר ואילו לא.
להלן דירוג חברות הביטוח בתחום של ביטוח חובה וביטוח רכוש לרכב (הציונים מתוך פרסומי הרשות לשוק ההון ביטוח וחסכון)

ביטוח דירה מבנה ותכולה

דירוג חברות ביטוח דירה ציון סופי

 • הפניקס: 87
 • שומרה: 87
 • ביטוח ישיר: 87
 • ליברה: 85
 • כלל: 85
 • ביטוח חקלאי: 85
 • איילון: 84
 • הכשרה: 84
 • מגדל: 83
 • AIG: 82
 • הראל: 81
 • שירביט: 81
 • שלמה: 80
 • מנורה: 78

פירוט הציונים השונים במדד השירות

מידע על סעיפי הבדיקה

 • תשלום תביעות: סעיף המציג את אחוז התביעות שדמי הביטוח שולמו למבוטחים מסה"כ התביעות.
 • מהירות הטיפול בתביעות: סעיף המציין את אחוז התביעות שהטיפול בהם הסתיים בתוך 30 יום.
 • טיפול בלקוחות: ציון עבור סעיף זה מציין את מידת שביעות רצון הלקוחות ועד כמה הם מוכנים להמליץ על החברה על פי סקר בין לקוחות החברה.
 • תלונות הציבור: ציון עבור סעיף זה מציין את מספר התלונות שהוגשו נגד חברת הביטוח בשנת 2018 ואת מספר התלונות בהן החברה פיצתה את המתלונן בגלל שלא התנהלה עמו כשורה.
 • זמן מענה טלפוני: על פי מספר השיחות שנענו במענה אנושי בתוך 3 דקות מרגע היציאה מנתב השיחות האוטומטי.
 • כלים דיגיטליים: סעיף זה מציין את האמצעים הדיגיטליים שהחברה מציעה ללקוח ובהם הוא יכול לבצע פעולות שונות בשלמותן כגון: אתר החברה, דואר אלקטרוני, נתב טלפוני אוטומטי ו-SMS. מידע נוסף ניתן לראות בקישור הזה.