ביטוח נסיעות לחו"ל

אדם טס לחו"ל ומחזיק בידו כרטיס טיסה

התחום של ביטוח נסיעות לחו"ל עבר מהפך בשנים האחרונות בעקבות רפורמה בתחום שנכנסה לתוקפה ב- לספטמבר 2017.
החברות המבטחות בתחום חייבות להציג את המחיר המקסימלי שלהן עבור ביטוח הנסיעות והמחירים מפורסמים באתר של רשות שוק ההון הביטוח והחיסכון.
חברות הביטוח יכולות להציע הנחות ומבצעים רק בתנאי שהם נמוכים מהמחירים המקסימליים שהצהירו עליהם לרשות.
כמו כן, כל חברות הביטוח שעוסקות בביטוחי נסיעות לחו"ל מציעות ביטוח לפי מבנה אחיד של פוליסות המספקות כיסוי למצבים שונים.
מבנה הפוליסות של ביטוח נסיעות מורכב כעת מכיסוי בסיסי, הרחבות, הרחבת מצב קיים, הרחבות ספורט חורף וספורט אתגרי ואיתור וחילוץ צד ג.

כיסוי בסיסי

זהו כיסוי להוצאות רפואיות בחו"ל הכולל כולל בתוכו גם סעיפים של כיסוי עבור איתור וחילוץ ונזק לצד ג' אך, ניתן להוריד את הכיסויים הללו ולקבל הפחתה במחיר.
הכיסוי הזה מוגבל בזמן המשתנה לפי גיל המבוטח.
בדרך כלל, חברות הביטוח יציעו את הכיסוי הבסיסי לתקופה של עד 30 יום למבוטחים שצעירים מגיל 70 ואילו עבור מבוגרים יותר תוקף הביטוח הוא ל-15 יום.
מבחינת קורונה הרי שהכיסוי הבסיסי מכסה גם שינוי כרטיס טיסה אם יש סגר במדינה בה נמצא המבוטח וכמו כן, עלויות של הארכת שהות וכרטיס טיסה, במידה ולמבוטח יש תסמינים בנמל התעופה.

הרחבות לכיסוי הבסיסי

חברות הביטוח מספקות הרחבות רבות לכיסוי הבסיסי שאותם ניתן להוסיף בהתאם לצרכים שלכם.

 • הרחבת שדרוג הכיסוי הבסיסי: מאפשר להגדיל את סכומי הביטוח עבור חלק מכיסויים שבביטוח הבסיסי (הטסת מלווה, הטסת בן משפחה עבור קטין והארכת שהות בחו"ל).
 • הרחבת כבודה: כיסוי עבור נזק או אובדן של המבוטח (חשוב לבדוק באילו תנאים מדובר).
 • הרחבה למקרה של ביטול נסיעה: כיסוי עבור מקרים מסוימים המפורטים בפוליסה שבהם המבוטח צריך לבטל את הנסיעה.
 • הרחבה למקרה של קיצור נסיעה: פיצוי כספי במקרים של קיצור הנסיעה בשל מקרים המפורטים בפוליסה.
 • הרחבת מחשב נייד וטאבלט: ההרחבה מספקת כיסוי עבור מקרים של אובדן או גניבה של מחשב נייד או טאבלט. הרחבה זו מגדילה את הפיצוי שניתן בהרחבה של ביטוח כבודה.
 • הרחבת גניבת מכשיר סלולרי: הרחבה המספקת כיסוי עבור מקרה של אובדן או גניבת מכשיר סלולרי. ביטוח כבודה לא מספק כיסוי עבור המצב הזה.
 • הרחבת היריון: הרחבה המספקת כיסוי למצבים של מקרי חירום רפואיים הקשורים להיריון המבוטחת. מיועדת לנשים מתחת לגיל 42 ולהריונות שלא עברו את השבוע ה-32.

הרחבת מצב קיים


הכיסוי הבסיסי לא מכסה החמרה של מצב רפואי קיים ולכן מתאים לאנשים שסובלים ממחלה מסוימת שעלולה להחמיר בזמן שהייתם בחו"ל.
הכיסוי הזה מיועד לאנשים שחלו במחלה לפחות חצי שנה לפני שבוצע אבחון ע"י חברת הביטוח לבדיקת המצב הרפואי של המבוטח.

הרחבת ספורט חורף וספורט אתגרי

כיסוי למצבים שבהם המבוטח נפגע כתוצאה מעיסוק בספורט אתגרי או בספורט חורף. מצבים אלו לא מכוסים בביטוח הבסיסי.
ספורט חורף: גלישה והחלקה על השלג כגון סנובורד, סקי שלג וכדומה.
ספורט אתגרי: דאייה, צניחה, צניחה חופשית, באנג׳י, רפטינג, אופנוע ים, סקי מים, טיפוס על הרים בעזרת חבלים וטיפוס על מצוקים או גלישה מהם ועוד.
ניתן לרכוש הרחבה לספורט חורף או ספורט אתגרי בנפרד האחד מהשני.

הרחבת איתור וחילוץ

הרחבה זו מספקת כיסוי להוצאות איתור וחילוץ המבוטח במקרים של אובדן קשר או במידה והמבוטח מצוי במצב של סיכון חיים ברור וחד משמעי.
הרחבה זו בדרך כלל כלולה בכיסוי הבסיסי אולם, אפשר לוותר עליה אם אתם מרגישים שאין בה צורך.

כיסוי אחריות כלפי צד שלישי

הרחבה זו מספקת כיסוי למקרים של נזקים בגוף או לרכוש של צד שלישי.
הרחבה זו בדרך כלל כלולה בכיסוי הבסיסי אולם, אפשר לוותר עליה אם אתם מרגישים שאין בה צורך.

מדד השירות של חברות הביטוח עבור שנת 2020

רשות שוק ההון מפרסמת אחת לשנה דירוג של רמת השירות בחברות הביטוח בהתאם לסוג הביטוח.
לפני שאתם רוכשים ביטוח נסיעות כדי לבדוק אילו חברות מספקות שירות טוב יותר ואילו לא.
להלן דירוג חברות הביטוח בתחום של ביטוחי נסיעות לחו"ל עבור שנת 2020 (מקור מידע).

דירוג חברות לפי ציון משוקלל עבור כל הסעיפים שנבדקו

 1. הפניקס: ציון 84
 2. AIG: ציון 83
 3. מנורה: ציון 81
 4. כלל: ציון 81
 5. ביטוח ישיר: ציון 79
 6. הראל: ציון 76
 7. מגדל: ציון 73

לא ניתן ציון משוקלל לחברת דויד שילד שהחלה את פעולתה בביטוחי נסיעות בשנת 2020.
ציוני הדירוג הם ציונים משוקללים עבור פרמטרים כמו שיעור תשלום תביעות, מהירות הטיפול בתביעות, טיפול בלקוחות, תלונות הציבור, זמן מענה טלפוני ללקוחות וכלים דיגיטליים.


פירוט הציונים במדד השירות בביטוח נסיעות לחו"ל

מידע על סעיפי הבדיקה

 • תשלום תביעות: סעיף המציג את אחוז התביעות שדמי הביטוח שולמו למבוטחים מסה"כ התביעות.
 • מהירות הטיפול בתביעות: סעיף המציין את אחוז התביעות שהטיפול בהם הסתיים בתוך 30 יום.
 • טיפול בלקוחות: ציון עבור סעיף זה מציין את מידת שביעות רצון הלקוחות ועד כמה הם מוכנים להמליץ על החברה על פי סקר בין לקוחות החברה.
 • תלונות הציבור: ציון עבור סעיף זה מציין את מספר התלונות שהוגשו נגד חברת הביטוח בשנת 2018 ואת מספר התלונות בהן החברה פיצתה את המתלונן בגלל שלא התנהלה עמו כשורה.
 • זמן מענה טלפוני: על פי מספר השיחות שנענו במענה אנושי בתוך 3 דקות מרגע היציאה מנתב השיחות האוטומטי.
 • כלים דיגיטלים: סעיף זה מציין את האמצעים הדיגיטליים שהחברה מציעה ללקוח ובהם הוא יכול לבצע פעולות שונות בשלמותן כגון: אתר החברה, דואר אלקטרוני, נתב טלפוני אוטומטי ו-SMS. מידע נוסף ניתן לראות בקישור הזה.