נהוג לחלק את מוצרי שוק הביטוח ל-4 תחומים:

 • ביטוח אלמנטרי המכונה גם ביטוח כללי הוא ענף ביטוח הכולל תחומי הביטוח שמבטחים מפני פגיעה ברכוש או מפני פגיעה בנפש כתוצאה משימוש ברכוש.
 • ביטוח פנסיוני תפקידו לדאוג לקצבה כספית בעת פרישת המבוטח לגמלאות.
 • ביטוח בריאות תפקידו להעניק למבוטח פיצוי או שיפוי במצבים של אירועים רפואיים.
 • ביטוח חיים הוא ביטוח שמטרתו לספק כיסוי למקרים של מות המבוטח, הגעה לגיל שנקבע בפוליסה ולמצב של נכות המונעת מהמבוטח להתפרנס.

סוגי ביטוח אלמנטרי

 • ביטוח רכב: מעניק פיצוי מפני נזקים שנגרמו לרכב ולנוסעיו, וכמו כן גם מפני נזקים לרכוש או לנפש שנגרמו כתוצאה משימוש ברכב. ביטוחי רכב כוללים: ביטוח חובה לרכב, ביטוח צד ג וביטוח מקיף.
 • ביטוח עסק: ביטוח הכולל כיסוי מבנה, ביטוח תכולה, ביטוח אובדן הכנסה או רווחים, ביטוח חבות מעביד, ביטוח חבות צד שלישי, ביטוח כספים, ביטוח הנדסי, ביטוח סיכוני סייבר וישנם גם כמובן התאמות והרחבות אישיות.
 • ביטוח דירה: מכסה נזקים שנגרמו למבנה ולתכולתו.
 • ביטוח אשראי: זהו ביטוח המספק הגנה לספקים כאשר לקוחותיהם לא משלמים על הסחורה בעת קבלתה. הביטוח מגן מפני פשיטת רגל או אי קבלת תשלום.
 • ביטוח ימי ואווירי: ביטוח כלי שיט וכלי טיס וכמו כן, גם ביטוח סחורות המובלים בכלי הובלה ימיים או אוויריים.

סוגי ביטוח פנסיוני

 • קרן פנסיה היא תכנית שמטרתה להבטיח למבוטח בזמן פרישתו מהעבודה, תשלום חודשי עד יום מותו.
 • ביטוח מנהלים זו תכנית המשלבת ביטוח חיים עם תכנית חיסכון והיא מהווה חלופה לחיסכון פנסיוני.
 • פנסיה תקציבית היא תכנית פנסיה המשולמת מהתקציב השוטף של הגוף שבו עבד הגמלאי הזכאי לה (תוכנית זו היתה נהוגה בעבר בקרב עובדי שירות המדינה).
 • פנסיה צוברת היא פנסיה המשולמת בעקבות צבירה של כסף על ידי העמית בקרן פנסיה ובדרך כלל גם על ידי המעסיק שלו.
 • קופת גמל לתגמולים היא הסדר השקעה המשמש לרוב למטרות חיסכון לטווח קצר וארוך והחוסכים בקופות הגמל מקבלים הטבות מס.

סוגי ביטוח בריאות

ביטוח בריאות הוא ביטוח המכסה הוצאות הקשורות לטיפול רפואי.
כיום בישראל נהוגות 3 מסגרות המספקות כיסוי בגין הוצאות רפואיות:
ביטוח בריאות ממלכתי שאותו מספקת המדינה (סל הבריאות).
ביטוחי בריאות נוספים (שב"ן) המוצעים על ידי קופות החולים למבוטחים, ומספקים כיסוי לשירותים נוספים שאינם נכללים בסל הבריאות.
פוליסות ביטוח פרטיות המוצעות על ידי חברות הביטוח.

ביטוח בריאות פרטי

ביטוח בריאות פרטי כולל שני ענפים:

 1. ענף מחלות ואשפוז
 2. ענף תאונות אישיות

ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי-הענפים הבאים:

 • ביטוח הוצאות רפואיות (דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות)
 • ביטוח סיעודי
 • ביטוח מחלות קשות
 • ביטוחי שיניים
 • ביטוחי נכות
 • ביטוח נסיעות לחו"ל
 • ביטוח בריאות לעובדים זרים.
 • ביטוח נסיעות לחו"ל

סוגי ביטוח חיים

בביטוחי חיים מבחינים ב-3 סוגים של פוליסות:

 1. פוליסת ריסק שהתשלום החודשי שמשלם המבוטח משמש לביטוח רק מפני סיכון מוות או נכות וללא כל מרכיב של חיסכון.
 2. פוליסת חיסכון היא פוליסה שהתשלום החודשי משמש רק לחיסכון בלבד, ללא התייחסות לסיכוני מוות ונכות. במקרה מוות או נכות המבוטח מקבל את הסכום שנצבר בפוליסה.
 3. ביטוח מעורב הוא ביטוח המספק מענה לכל שלושת האירועים הביטוחיים של מוות, נכות וזקנה ויש בו מרכיב של ריסק ומרכיב של חיסכון. נקרא גם ביטוח מנהלים.

ביטוח חיים למשכנתא הוא סוג של ביטוח חיים עם פוליסת ריסק.